Jsme STOIX

PŘINÁŠÍME NOVÝ ZPŮSOB PŘEMÝŠLENÍ
Jedinou jistotou současného světa je neustálá změna. To co fungovalo včera, zítra může zkrachovat. Věříme, že takový svět potřebuje nový způsob přemýšlení o financích, investicích a zdrojích. Potřebuje nová kritéria úspěchu. Nestačí jen krátkodobá maximalizace zisku.

Máme vizi světa, kde odvážní lidé tvoří životaschopné firmy, produkty a služby, které jsou schopné se adaptovat a přežít jakoukoli změnu. Naší misí je propojovat takové lidi s zdravými životaschopnými zdroji investic a dalšími formami financování.
Jsme STOIX.

Poznejte náš tým

Tým STOIX

Kombinace zkušeností a individuálního přístupu ke klientům s přidanou hodnotou je zajištěna zkušeným manažerským týmem a pečlivým výběrem spolupracovníků.

Přidejte se k našemu týmu

Přidejte se k nám